dehora_ploegenroosters werken in shiften

Alternatieven voor uw ploegenroosters

Gezondheid, vergrijzing, flexibiliteit, reorganisaties en investeringen zijn goede overwegingen om uit te kijken naar (betere) alternatieven voor je huidige ploegenstelsel. Zeker als je te maken hebt met productieverlies, onvrede over uurroosters, ongevallen vanwege vermoeidheid, verzuim en verloop. We denk samen met u na over verschillende opties en oplossingen.

Zorgvuldige evenwichtsoefening

Er zijn trouwens veel verschillende ploegensystemen te bedenken. Van eenvoudige vijfdaagse dagdienstpatronen. Tot ingewikkelde (flexibele) ploegendienststelsels.Maar of het nu gaat over een 3, 4, 5 of 6 ploegenrooster, elk uurrooster of ploegenrooster hoort het resultaat te zijn van een zorgvuldige evenwichtsoefening. Veranderingen in uurroosters hebben invloed op gezondheid, werkdruk en het aantal vakantiedagen. Een goed ploegenrooster is een balans tussen efficiëntie van sociale aspecten, de arbeidsorganisatie, en de kwaliteit van het werk. Wij adviseren u graag bij de vormgeving van ploegendiensten of ploegenroosters.

 

dehora onregelmatige tijden personeelsplanning uurroosters

Ploegenroosters en gezondheid

Uit literatuur is bekend dat het werken op onregelmatige tijden verhoogde gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Wanneer medewerkers ouder worden neemt de verdraagzaamheid voor nacht- en ploegenarbeid af.  Voor heel wat organisaties is het dan ook een uitdaging om medewerkers langer vitaal en duurzaam aan de slag te houden.  Sinds 1 januari 2013 is cao 104 van kracht en zijn ondernemingen verplicht om een concreet plan uit te werken om de tewerkstelling van 45-plussers te behouden of te verhogen. Ook hierbij  kunnen wij u ondersteunen.

 

Duurzame inzetbaarheid werktijd langer werken

Ploegenroosters en flexibiliteit

Bij veel (productie)bedrijven wordt gebruik gemaakt van een vast ploegenrooster.  Nochtans is marktvraag in beweging. Dergelijke organisaties moeten in piektijden alle zeilen bijzetten. En in rustige periodes zijn er meer medewerkers dan nodig. Flexibiliteit wordt gezocht in overwerk of externe inhuur. Maar die ‘flexinstrumenten’ zijn duur en niet duurzaam. Nochtans zijn er heel wat duurzame vormen van arbeidsflexibiliteit, zoals: glijdende werktijden, annualisering van de arbeidsduur, plus-minus conto, flexibiliteit in contracten, flexibele verlofregelingen, multi-inzetbaarheid,…

 

Zijsprong: individuele werktijden in ploegen

Bij ploegenroosters denken de meesten meteen aan 2-, 3-, 4- of 5-ploegendienst. En dus denken ze niet aan individuele en flexibele werktijden. Nochtans bestaat er binnen traditionele ploegendiensten heel wat ruimte voor individualiteit en flexibiliteit; maatwerk dat zowel het bedrijf als de werknemer ten goede komt. Er liggen bovendien heel mogelijkheden om (gefaseerd) naar individuele uurroosters toe te groeien. Zoals bijvoorbeeld het zogenaamde zelfroosteren.

Download gratis het boekje “individueel roosteren in ploeg” een uitgave van het Netwerk Zelfroosteren, waar ook Déhora van deel uitmaakt.

Boekje: “individueel roosteren in ploeg”