contact dehora personeelsplanning

Bedankt voor uw aanmelding!

Van harte dank voor uw aanmelding. Uw gegevens zijn in goede orde ontvangen.

Wanneer is uw inschrijving definitief?

Van zodra u van ons een bevestiging van inschrijving krijgt, is uw reservatie definitief. Dit gebeurt uiterlijk één week na uw inschrijving.

Facturatie

U krijgt automatisch van ons een factuur toegestuurd die betaald dient te worden voor aanvang van de training of conform de vervaldata op de factuur.

Uw aanmelding annuleren?

Indien u meer dan twee weken voor de opleiding door onvoorziene omstandigheden de training niet kan bijwonen, vragen we u zo snel mogelijk met ons contact op te nemen. We zoeken dan samen naar de beste oplossing voor u en kunnen:

  • Of uw inschrijving annuleren
  • Of uw inschrijving verplaatsen naar een andere datum

Bent u minder dan twee weken voor de start van de opleiding verhinderd, dan bent u ons sowieso het volledige bedrag van de training verschuldigd. U mag in dat geval wel altijd een collega sturen om de opleiding in uw plaats te volgen.

Met vriendelijke groeten,

Het Déhora team