grote en kleine flexibiliteit werktijd

Flexibiliteit in werktijden

Met flexibele werktijden kunnen organisaties gericht gebruik maken van de werkkracht van medewerkers. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om werk en privé beter te combineren. Maar wélke flexibiliteit heb je nodig?

De wereld om ons heen wordt steeds flexibeler – en vaak wordt dit als een positieve ontwikkeling gezien.  Maar dit heeft best wat gevolgen voor werknemers en werkgevers.Organisaties moeten even flexibel en efficiënter kunnen opereren. Snel kunnen reageren op pieken en dalen in de klantvraag.  Dit betekent ook een andere behoefte naar personeel, en een andere vormgeving van je personeelsbezetting (en flexibele schil). De vraag om flexibeler te werken  kan ook komen van de individuele medewerker, of een groep van medewerkers.

 

planpoint-planners-netwerk

Vormen van flexibiliteit

Bij heel wat organisaties wordt gebruik gemaakt van een vaste werktijden.  Nochtans is de vraag van de markt in beweging. Dergelijke organisaties moeten in piektijden alle zeilen bijzetten, terwijl in rustige perioden meer medewerkers aanwezig zijn dan eigenlijk nodig is. Flexibiliteit wordt gevonden in overwerk of externe inhuur. Maar die ‘flexinstrumenten’ zijn duur en niet duurzaam. Nochtans zijn op korte en lange termijn verschillende vormen van duurzame flexibiliteit mogelijk:

  • aangepaste seizoens-uurroosters;
  • flexibele verlofregelingen;
  • individuele uurroosters (zelfroosteren) en arbeidstijdparticipatie;
  • de invoering van een jaarurensystematiek;
  • anticiperen op overwerk en pieken;
  • variatie in bedrijfstijd, of variatie in het bezettingsniveau;
  • optimale inzet van reservediensten;
  • de flexpool of vlinderploeg;
  • multi-inzetbare teams;
Voorbeeld-van-werkaanbodanalyse-week

Onze ondersteuning

Wij adviseren u graag bij de vormgeving van flexibele werktijden. Wij geven u visie over dit onderwerp, en vertellen u meer over diverse vormen van arbeidsflexibiliteit.  Wij helpen u als werkgever om gebalanceerde flexibiliteit te behalen. Flexibiliteit die past bij de strategie van uw organisatie, en die tegelijkertijd het welzijn van uw medewerkers waarborgt.