onderzoek werktijden uurroosters tevredenheid

Déhora's divisie 'Onderzoek'

Wenst u inzicht in de wensen van medewerkers rond (nieuwe) werktijden? Wilt u graag weten hoe zij bijvoorbeeld ploegenroosters ervaren?

Onze divisie ‘onderzoek’ staat voor objectief, deskundig en toepassingsgericht onderzoek rond werktijden. Als onafhankelijk expertisebureau wordt Déhora op regelmatige basis ingehuurd door werkgevers, vakbonden en brancheorganisaties.

De onderzoeksresultaten vertalen we naar concrete, toepasbare en creatieve aanbevelingen voor de praktijk. Hierbij hebben wij niet alleen oog voor bedrijfsmatige belangen, maar ook voor sociale en ergonomische belangen.

Onderzoeksinstrumenten en -methoden

Elk vraagstuk vraagt om een eigen benadering. Déhora’s divisie ‘Onderzoek’ beschikt over een breed scala aan onderzoeksinstrumenten en –methoden. Samen met u kijken wij graag naar welke methode(n) het beste aansluit(en) bij uw mogelijkheden en wensen alsmede uw beschikbare budget. Onze opdrachten kunnen grofweg in drie categorieën worden verdeeld welke hieronder uiteen worden gezet.

Methoden van onderzoek

1

Inventarisatieonderzoek

Inventarisatieonderzoek draait om studies waarbij de inventarisatie van feiten, meningen en wensen centraal staat. Denk hierbij aan studies naar de behoeften, knelpunten en mogelijkheden van medewerkers rondom thema’s zoals flexibiliteit , zelfroosteren en duurzame inzetbaarheid, studies naar werklast en werkdruk(-beleving) en medewerkerstevredenheid op het vlak van werktijden en roosters.

Onderzoek en vragenlijsten rond werkdruk, ploegenroosters

Evaluatieonderzoek

Hierbij draait het om studies waarbij de evaluatie van een verandering centraal staat. Vergelijking van de resultaten van de voor- en nameting van een verandering (bijvoorbeeld de invoering van zelfroosteren) levert naast de directe evaluatie tevens inzicht in wat de randvoorwaarden en de kritische succesfactoren zijn voor eventuele implementatie op grotere schaal.

Benchmarkonderzoek

Ook verzorgt Déhora benchmarkonderzoek waarbij de vergelijking centraal staat. Denk hierbij aan een vergelijking van tijdgerelateerde arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld de hoogte van toeslagen voor onregelmatigheid). Ook kunt u denken aan een vergelijking van de sociale en ergonomische aspecten van verschillende roosters en aan zaken zoals de efficiency en kosten van de workforce planning.

Masterclass strategische personeelsplanning

Toetsing van competenties

Wilt u weten of de kwaliteiten van een medewerker of kandidaat aansluiten bij de gevraagde competenties? Of wilt u inzicht krijgen in het potentieel van uw personeelsplanner of leidinggevende? Dan bent u aan het juiste adres! Déhora heeft op basis van jarenlange ervaring assessments voor personeelsplanners en workforce managers ontworpen.

Lees meer: de toetsing van planners