Plandashboard: objectieve stuurinformatie voor uw personeelsplanning

We leven in tijden dat veranderingen en innovaties elkaar steeds sneller opvolgen. Snel kunnen inspelen op klantwensen of nieuwe concurrenten, vraagt om een flexibele inzet van het personeel. Om die flexibele inzet te managen, is stuurinformatie nodig. Dat is wat het Plandashboard van Déhora biedt: objectieve stuurinformatie die u als manager in staat stelt sneller in te spelen op veranderende omstandigheden

plandashboard-workforce-planning-768x505

Hoe werkt Déhora's Plandashboard?

Het Plandashboard functioneert als een management informatie systeem. Het Plandashboard geeft inzicht in de prestaties van uw workforce planning en biedt een handvat om uw planprestaties tijdig positief te beïnvloeden.

Het Plandashboard is zo gemaakt dat het eenvoudig kan worden gekoppeld aan uw planningspakket. Gegevens zoals geplande inzet van personeel, gerealiseerde inzet, kosten en opbrengsten per uur worden gebruikt om het Plandashboard te voeden. In een aantal overzichtelijke tellers geeft het dashboard weer hoe goed de organisatie presteert op het vlak van personeelsplanning.

Relevante indicatoren voor Plandashboard

Zo helpt het Plandashboard de manager om doelen en normen in te geven en wordt vervolgens gecheckt of de planning daaraan voldoet. Met andere woorden helpt het Plandashboard managers bij het sturen op een adequate inzet van mensen en middelen. Relevante indicatoren die daarbij standaard worden opgenomen zijn:

  • de planefficiency (bezetting t.o.v. werkdruk, aantal wijzigingen etc.);
  • de tijdflexibiliteit (mate van inzet flex-werkers, overuren etc.);
  • de compliance (voldoen aan wet- en regelgeving);
  • verschillende aspecten met betrekking tot de kosten van planning.