Software voor personeelsplanning in Thuiszorg

De ThuiszorgPlanner is een gebruiksvriendelijke softwareoplossing voor de personeelsplanning van gezins- en poetshulp. Maar natuurlijk zijn ook ook andere types van thuishulp mogelijk. Op basis van uw medewerkers en hun vooraf bepaalde werkregimes kan u eenvoudig klanten toewijzen, beheren en inplannen.

training personeel plannen in de thuiszorg thuishulp dienstenplanning

Optimale takenplanning

In thuiszorg is de dagelijkse bezetting vaak matig onderbouwd. En niet altijd gebaseerd op de vraag en zorgbehoefte van cliënten. Pieken en dalen in het werk kunnen niet altijd efficiënt worden opgevangen met het beschikbaar aantal FTE’s. Hoge werkdruk, veel overuren, inbreuken op wetgeving en veel wissels onder collega’s.

Dankzij de ThuiszorgPlanner maakt u daar komaf mee. De Déhora Thuiszorgplanner is een bijzonder doeltreffende oplossing voor elke organisatie die thuiszorg of thuishulp aanbiedt, én die op zoek is naar een flexibele en transparante oplossing voor personeelsplanning en takenplanning.

Gebruiksvriendelijke en nauwkeurige personeelsplanning

Met behulp van een klik-en-sleep methode kunnen zorgposten snel worden ingepland en even snel weer worden gewijzigd. In een overzichtelijk planbord krijg je als planner ook een duidelijke weergave van de in te plannen en de ingeplande posten bij klanten. Aanvullend beschikt de planner over een apart overzicht van de eigen werknemers (in team), elk met hun eigen beschikbaarheid en ingeplande taken.

Automatisch inplannen van diensten

Met de Thuiszorgplanner kunnen zorgposten ook automatisch worden ingepland. Rekening houdende met o.a. beschikbaarheid van klanten en medewerkers, allergieën of persoonlijke kwalificaties. Voor elke in te vullen zorgtaak gaat de software op zoek naar de meest geschikte werknemer. het resultaat kan u nadien nog steeds aanpassen.

Geïntegreerd berichtenbord

De Déhora Thuiszorgplanner beschikt over een intern communicatieplatform. Wil je een medewerker ervan op de hoogte brengen dat een bepaalde taak of klant werd gewijzigd? Via o.a. een checklist in het mededelingenbord kan de planner opvolgen wie wanneer op de hoogte moet worden gebracht, en op welke manier. Een handig en gebruiksvriendelijk alternatief voor losse post-it briefjes of voor rondslingerende memo’s.

Handige templates voor repeterende planning

Met het oog op het plannen van eenzelfde taken- of klantenreeks kunnen planners ook gewoon gebruik maken van sjablonen. Als planner kan je meerdere patronen definiëren en vervolgens uitrollen op het planbord. Desgewenst kan je de individuele toewijzingen weer aanpassen.

Overzichtelijke detailrapporten

In de Thuiszorgplanner beschik je eveneens over uitgebreide detailrapporten, al dan niet per medewerker. Zo heb je steeds de nodige informatie bij de hand om gericht beslissingen te kunnen maken over de personeelsbezetting. Waaronder: individuele medewerkerstellers, een overzicht van beschikbare medewerkers op een bepaald tijdstip, een overzicht van goedgekeurde en aangevraagde verlofdagen op basis van de 2/3e regel,…

Automatische generatie F53 rapport / koppelingen (op maat) met verschillende backoffice-systemen

Op basis van geplande (en gerealiseerde) uren kan automatisch het F53 rapport gegenereerd worden. Indien vereist kan dit formulier ook automatisch worden doorgestuurd naar de betreffende instanties  verantwoordelijk voor facturatie.