Masterclass strategische personeelsplanning

Selectie van planning software

Er is heel wat software voor workforce planning of personeelsplanning. Tools voor operationele uurroosters, of software ter ondersteuning van beleidsinformatie. Het softwarelandschap in België is aardig vol en de kunst bestaat eruit om die software te kiezen die u vooruit helpt.

En daar helpen wij u graag bij. Onze zoektocht begint steeds bij uw planning processen.  Bij uw huidige processen, maar ook bij uw verwachting over hoe die planning zich de komende jaren ontwikkelt. Zijn het trouwens échte planners die bij u plannen? Of kiest u voor participerend plannen, waarin uw medewerkers zelf veel kunnen doen? Wilt u zorg over software eigenlijk , of is een oplossing “in the cloud” voor uw situatie eigenlijk de beste?

De juiste software voor uw personeelsplanning

Déhora helpt u bij de selectie de juiste software voor uw planning. Wij zijn  op de hoogte van courante software die door bekende software bedrijven wordt aangeboden. Dankzij onze mensen in het veld  weten wij welke pakketten in de praktijk worden gebruikt, in diverse sectoren. En we zijn op de hoogte van de mogelijkheden en “onmogelijkheden” .  In ons advies staat de best passende oplossing voor uw vraagstuk voorop. Dat kan een keuze zijn voor een pakket die zijn sporen heeft verdiend, maar ook voor een “challenger” waar u nog niet aan heeft gedacht.

Bij een selectietraject wordt aandacht besteed aan:

  • in kaart brengen van de bestaande planningssituatie;
  • specificeren van de gewenste functies;
  • specificeren van de behoefte van uw medewerkers;
  • selecteren van een softwarepakket;
  • contracteren van de software aanbieder.
  • presentatie van demo’s;