Meer flexibiliteit door een juiste contractenmix

In de detailhandel en in de zorgzsector wordt gewerkt met uiteenlopende combinaties van contracttypes, ook wel een contractenmix genoemd. Dat wordt gedaan om in te kunnen spelen op de in de tijd wisselende vraag. Maar wat is nu dé optimale contractenmix? Déhora ontwikkelde samen met zijn partner Ximes een software toepassing om deze vraag goed te kunnen beantwoorden.

openingsuren flexibiliteit klant

Flexibele deeltijdcontracten

In bepaalde organisaties (detailhandel, ziekenhuizen, woonzorgcentra,) zijn pieken en dalen in het werk ongelijk verdeeld over de dagen van de week en de weken van het jaar. Hierdoor passen traditionele arbeidscontracten – voltijds en met diensten van de acht uur – vaak slecht. Pieken van acht uur komen over het algemeen slechts sporadisch voor. Met een traditioneel contract betekent dit dat leegloop onvermijdelijk is. En dat kost productiviteit. Traditioneel gezien wordt in dergelijke organisaties dan ook gewerkt met flexibele deeltijdcontracten.

Een puzzel verschillende contracttypes

Bij de invulling van die contracturen over de werkweek (maand of jaar) wordt weinig gebruik gemaakt van flexibiliteit en innovativiteit. Dit geldt zeker in die situaties waarin het aantal verschillende arbeidscontracten, met personen die daarin werken, aanzienlijk is. Een goed overzicht is op het oog moeilijk te krijgen. De standaard plansoftware-toepassingen bieden hier over het algemeen weinig soelaas. Daarom is de behoefte ontstaan aan een instrument dat specifiek gericht is op het optimaliseren van de contractenmix. De Ideale Contractenmix.

Deze software is een optimalisatieprogramma dat op basis van randvoorwaarden een aantal simulaties genereert. Het doel is een zo goed mogelijke afstemming te bereiken tussen de door medewerkers gewerkte uren en de vereiste personeelsbezetting. Het model streeft naar een zo perfect mogelijke oplossing. Dat is wanneer het totaal aan uren dat door werknemers in een bepaalde contractenmix wordt geleverd, gelijk is aan het totaal aantal uren benodigde bezetting. Uiteraard geldt dan dat er geen sprake mag zijn van enige vorm van onder- of overbezetting.