ploegen stelsels uurroosters industrie shiften

Personeelsplanning in de industrie

Productieverlies, ziekteverzuim, ontevredenheid over uurroosters, ongevallen door vermoeidheid, verloop.

Het zijn allemaal redenen om eens naar alternatieven te kijken voor huidige ploegenstelsels. En vooral goede redenen om werk te maken van efficiëntie, gezondheid, flexibiliteit en duurzaamheid.

Maar waar begin je eigenlijk? Welke overwegingen maak je om een nieuw uurrooster of ploegenrooster in te voeren? Er zijn immers veel verschillende ploegensystemen te bedenken. Hoe staan je medewerkers tegenover verandering?  Hoe pak je vervolgens de verandering van ploegenrooster(s) concreet aan? Wat met wetgeving? Déhora helpt je graag op weg.

 

dehora onregelmatige tijden personeelsplanning uurroosters

Maatwerk in ploegendiensten

Een klassiek (cyclisch) ploegenstelsel biedt aan medewerkers een zekerheid in uren, toeslagen en in vrije dagen. Maar ploegensystemen bieden relatief weinig mogelijkheden voor flexibiliteit voor werknemers en voor de organisatie.

Werknemers vragen in toenemende mate om ‘een uurrooster op maat’. Bijvoorbeeld in de vorm van een vaste vrije dag of een voorkeur voor een bepaalde dienst. Ook is een vaste ploegbezetting niet altijd een de beste oplossing voor het opvangen van pieken en dalen in werk. Wij helpen u graag bij de vormgeving van (meer) flexibiliteit in ploegendiensten. Of alternatieven voor uw ploegensystemen. Binnen ploegen, maar ook in de vorm van een flexibele schil. Ook op de lange termijn, denk maar aan de integratie van een jaarurensystematiek.

Onderzoek en vragenlijsten rond werkdruk, ploegenroosters

Gezondheid in shiften

Nu de pensioenleeftijd is opgetrokken, is het voor organisaties een uitdaging om medewerkers langer vitaal en duurzaam aan de slag te houden. Sinds 1 januari 2013 is cao 104 van kracht. Deze cao verplicht ondernemingen uit de privésector met meer dan 20 werknemers om een concreet plan uit te werken om de tewerkstelling van 45-plussers te behouden of te verhogen.

Wij hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zo kunnen we u ondersteunen bij het uitwerken van een nieuw werkrooster dat bij uw organisatie past. Ook bieden we voorlichting en training over gezond werken in onregelmatigheid. We ondersteunen u bij het vinden van oplossingen die rekening houden met de verschillende levensfasen en leefsituaties van uw medewerkers.