dehora steden gemeenten personeelsplanning uurroosters

Personeelsplanning bij lokale besturen en agentschapen

Nood aan uniformiteit en afspraken, beter én efficiënter plannen.

De personeelsbehoefte van steden, gemeenten, bibliotheken en agentschappen is in beweging. Lokale besturen en agentschapen moeten de komende jaren drastische beslissingen nemen om kostenbesparingen te kunnen realiseren. Kerntaken en doelstellingen veranderen. En burgers verwachten meer flexibiliteit in openingstijden. We helpen je graag om werk te maken van een evenwichtige personeelsinzet.

dehora overheid steden gemeenten bibliotheek personeelsplanning

Inzicht in personeelsbehoefte

Slim omgaan met je personeel

Hoe zorg je ervoor dat je altijd voldoende personeel aanwezig hebt, aan de balie, in je kinderdagverblijf, je bibliotheek, of op je sportdienst.  Hoe bewaak je een evenwichtige verdeling van diensten tijdens weekend of avondopeningen? Bied je medewerkers de mogelijkheid om werk en privé beter op elkaar af te stemmen? Hoe bewaak je onder- en overbezetting?

Inzicht in je personeelsplanning, met verbetervoorstellen op kwalitatief en kwantitatief vlak, is een springplank naar een slim en evenwichtig beleid. Die verbetering is bovendien onlosmakelijk verbonden is met de algemene organisatiestructuur en de werkprocessen.

opleidingen op maat personeelsplanning

Onze ondersteuning

Bij deze en andere vraagstukken inzake personeelsplanning kan Déhora u ondersteunen. Dat kan o.a. door

  • Een diepgaande analyse van uw personeelsbezetting en uurroosters;
  • Een werklast-meting of onderzoek naar werktijden:
  • Advies over openingstijden, werktijden en planning;
  • Compleet begeleidingstraject voor de opmaak van een personeelsbehoefteplan;
  • Vormgeving van een flexibele schil;
  • Training en coaching van uw medewerkers:
  • Toepassing van het zelfroosteren – een betere werk-privé voor uw medewerkers;
  • Tijdelijk operationele ondersteuning door planners en managers