strategische personeelsplanning planning personeel toekomst

Strategische Personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is een hulpmiddel om ‘op koers’ te blijven. Om je niet te laten sturen door de volgende golf maar door de stip op de horizon. Doet u dat ook?

Volgens onderzoek van RAET onder 506 HR-managers en 117 bestuurders staat Strategische personeelsplanning bovenaan de prioriteitenlijst van HR-managers. 35% noemt dit als één van de drie grootste HR-prioriteiten. Ook bestuurders zien het belang van strategische personeelsplanning in. 69% van hen vindt het zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van werving en selectie.  Ze zijn wel kritisch: ruim 1/5 geeft zichzelf een onvoldoende.

Wat is Strategische Personeelsplanning?

Strategische personeelsplanning (SPP) of Strategic Workforce Planning is een toekomstgerichte activiteit.  Met je organisatie-strategie en -visie bepaal je waar je met je afdeling of organisatie over 5 jaar wilt staan. Door middel van Strategische Personeelsplanning bepaal je ook met wie je daar zal geraken. Als organisatie neem je namelijk nu beslissingen over je personeelsbezetting later. Je staat stil bij de inzet van de juiste mensen op het juiste moment en de juiste plaats. Kwalitatief én kwantitatief. Welke mensen heb je aan boord? Welke mensen wil je later aan boord hebben? Welke skills en kennis moeten ze hebben? Dankzij een voortdurende afstemming tussen de koers die je wilt varen en je ‘eindbestemming’ kom je tot een evenwichtige en optimale personeelsbezetting. En dit zie je in je bedrijfsresultaten.

Strategische Personeelsplanning in de praktijk

Déhora heeft aanzienlijk wat ervaring bij de vormgeving van Strategische personeelsplanning. De inrichting en implementatie van SPPP vraagt om een brede en veranderkundige aanpak. Er is immers sprake van heel wat verschillende doelen, belangen en belanghebbenden.

Bij een succesvolle implementatie van SPP zijn onder andere de volgende zaken van belang:

  • een planmatige aanpak gebaseerd op feiten (analytics);
  • de ontwikkeling van vaardigheden en competenties van medewerkers;
  • het afwegen van verschillende belangen zoals het collectieve bedrijfsbelang en het individuele werknemersbelang;
  • duurzame inzetbaarheid van je medewerkers: mensen worden gestimuleerd om vitaal en gemotiveerd te blijven

De opzet en de inrichting van Strategische Personeelsplanning kan projectmatig worden aangepakt. Desalniettemin is het de bedoeling dat het een onderdeel wordt van het strategische- en financiële planningsproces van je organisatie. Dit is ook de visie die Déhora zal hanteren bij de implementatie van SPP.

Wat strategic workforce planning u oplevert

Kostenbesparingen en groei van productiviteit

Er zal worden bespaard op de (bedrijfs)kosten en de productiviteit zal gestaag groeien.

Kwalitatief goed personeel

Te veel of te weinig ondergekwalificeerd/overgekwalificeerd personeel zal worden vermeden.

Hogere klant- en medewerkerstevredenheid

De tevredenheid en loyaliteit van klanten en medewerkers zal sterk toenemen.